2020 küresel sülfür sınırı düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi için geri sayım başladı ve denizcilik endüstrisinin bir buçuk yıldan daha kısa bir sürede uyumlu hale gelmesi bekleniyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz üç ana çözüm vardır: bir scrubber kurulması, gemilerinizi deniz gaz yağı (DGY) ile çalıştırmak veya sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) çevirmek.

Dünya denizcilik haber servisi, Fin teknoloji grubu Wärtsilä’da egzoz gazı temizleme yöneticileri olan Jan Othman ve Sigurd Jenssen ile bu teknolojinin kullanımı ve temel faydaları hakkında konuştu.

IMO'nun (Dünya Denizcilik Örgütü) gemiler için 2020 sülfür sınırı düzenlemesini benimseme kararını takiben, SOx scrubber teknolojiniz için son talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Wärtsilä, scrubber sistemlerinin kurulum ihtiyacını karşılamak için yeni merkezler (hub) açmayı planlıyor mu?

Othman & Jenssen: Wärtsilä geçtiğimiz yıl SOx arıtma teknolojimiz için ciddi bir talep artışı yaşadı ve son 12 ayda gemi inşa piyasasında scrubberlar için yüksek bir adaptasyon oranı gördük. Dahası, 2018'in ilk yarısında, gemi sahipleri, geniş çapta gemi tiplerinin mevcut olduğu filoları için bu scrubberları monte etme konusunda daha da güçlenen bir olur durumu (business case) görmeye başladıkça, yenileme/uyumlama pazarına olan ilgide önemli bir artış olmuştur.

Biz, 2020 sülfür sınırı düzenlemesi nedeniyle, pazarda bir talep artışı yaşanacağını tahmin etmiştik ve bu yüzden önceki yıllarda elde edilen hacimlere kıyasla üretimi önemli ölçüde arttırmak için hem Doğu Avrupa hem de Asya'daki alt tedarik üslerimizi geliştirmek ve genişletmek için çalışıyoruz.Tedarik üslerimizi güçlendirmenin yanı sıra, kendi şirket içi mühendislik kapasitemizi genişletmek için de çalışıyoruz ve artan büyümeyi desteklemek için 2018'de birkaç yeni mühendislik merkezi açtık.

Bir gemiyi scrubber için uyumlu hale getirmeden önce göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler nelerdir?

Othman & Jenssen: Öncelikle, bir donanım iyileştirme projesine başlamadan önce ekipmanın gemiye tam olarak monte edilebileceğinden emin olunmalıdır ve bunu sağlamak için de biz her zaman gemi sahibiyle birlikte bir keşif gezisi gerçekleştiririz.

Ayrıca, geminin kurulu gücünün, scrubber pompalarını çalıştırmak ve scrubber sisteminin teknenin dayanıklılığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaması için yeterli olmasının sağlanması önemlidir. Ayrıca, geminin deniz sandığının kapasitesinin yeterli olması ve scrubberdan gelen egzoz gazı karşı basıncının gemide herhangi bir operasyonel zorluğa neden olmamasını sağlamak önemlidir.

Sizce gemi sahipleri neden scrubberları tercih etmeli ve hangi gemi sahipleri için en uygun çözüm scrubberlardır? Scrubberlar kurulduktan sonra, gemi sahipleri yatırım getirilerini ne zaman alabilirler?

Othman & Jenssen: Bizim görüşümüze göre, küresel sülfür düzenlemesine uymak için tek bir en iyi çözüm yoktur, ancak böyle bir karar, geminin işlevsel profiline ve operasyon alanına büyük ölçüde bağlıdır.

Bununla birlikte, pek çok gemi sahibi, bir scrubber monte edilmesinin finansal getirisi ve gemilerini deniz gaz yağı ile çalıştırması gibi nedenlerle scrubber teknolojisini benimsemeyi tercih ediyor. Ayrıca, ağır yakıtların (HFO) diğer yakıtlara göre daha kolay ulaşılabilirliği, scrubber teknolojisini benimsemeyi tercih eden kişiler için önemli bir seçim kriteridir. Ağır yakıtlar ve deniz gaz yağı arasında yayılan yüksek yakıt beklentisinden dolayı,armatörlerin scrubber monte etmeye yönelik olur durumunun gittikçe daha güçlü olduğunu ve yatırımın geri ödeme süresi kısa olduğunu, hatta bazı projeler için birkaç yıl içinde geri ödeme beklendiğini deneyimledik.

Scrubberlara karşı, kurulumunun çok pahalı olduğu iddiasından işlevselliğini ve uygulanabilirliğini sorgulamaya kadar çok sayıda argüman duyduk. Buna, bir üretici olarak nasıl yorum yaparsınız? Scrubberlar sadece orta vadeli bir çözüm müdür?

Othman & Jenssen: Biz, pazarın davranışının da bunu desteklediğini düşünüyoruz ve sektörün bu teknolojinin işlevselliği veya uygulanabilirliği konusunda daha az endişe duyduğuna inanıyoruz. Açıkçası bir gemideki herhangi bir ana ekipman gibi, egzoz gazı temizleme sistemi de düzgün bir bakım gerektirir, ancak sistemlerimizin iyi performans göstermesi konusunda uzun bir operasyonel tecrübeye sahibiz. Buna ek olarak, yüksek oranda devamlı müşterilerimiz bulunuyor bu da pazarın bu teknolojiye giderek daha fazla güvendiği fikrini destekler niteliktedir.

Dahası, scrubber ile donatılmış gemilerin pazardaki scrubbera sahip olmayan gemilere göre daha çok prim kazandığını da görüyoruz.

Yeni gemi inşaası ve donanımı iyileştirme projeleri karşılaştırıldığında taleplerden ne sonuç çıkarılabilir?

Othman & Jenssen: Her iki pazarın da aktif kalmasını bekliyoruz ve donanımı iyileştirme piyasasındaki scrubber alımlarının 2020’nin çok sonrasına kadar devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü son güne kadar tüm gemi sahiplerinin gemilerine scrubber monte etmesi mümkün değil.

Donanımı iyileştirme piyasasındaki scrubber alımının yeni gemi inşaa piyasasında olduğundan biraz daha geç başladığını belirledik, ancak şimdi birçok armatör filo çapında scrubber yerleştirme projeleri planlıyor. Bu gecikmenin nedenlerinden biri, sektörün küresel sülfür düzenlemesinin 2020'de yürürlüğe gireceğinin farkında olmasına rağmen, gemi sahiplerinin fizibilite çalışmalarını yürütmeleri ve iyileştirme projeleri için fonlarını güvence altına almalarının beklenenden daha uzun sürmesidir. Ayrıca, donanım iyileştirme piyasasında gemi inşaa piyasasına kıyasla hem ekipman hem de gemi havuzlama kapasitesiyle ilgili daha geniş bir endişe var.

Açık döngülü scrubber sistemlerinin ve yıkama suyunun boşaltımının deniz yaşamı üzerindeki etkisi konusunda bir çok endişe vardı. Bu konudaki konumunuz nedir?

Othman & Jenssen: Marpol yönetmeliklerinde yıkama suyu tahliyesi kalite standartları tanımlanmıştır. Bu düzenlemeler, deniz eko sistemi üzerindeki potansiyel etkilerinin bilimsel değerlendirmelerine dayanmaktadır.Ayrıca açık döngülü sistemler için de bir yıkama suyu arıtma sistemi sunuyoruz.Bu, scrubberda kalan parçacıkların büyük bir bölümünü yıkama suyundan temizler.

Küresel olarak scrubber teknolojisinin kullanımıyla ilgili tahminleriniz yüzde cinsinden nedir ve bu teknolojinin daha fazla kullanılmasını teşvik etmek için neler yapılabilir?

Othman & Jenssen: Rakamlar, gemi inşaa piyasası için scrubber teknolojisinin kullanımının çok yüksek olduğunu, bazı gemi segmentlerinde gemi sahiplerinin çoğunun bir scrubber kurmayı tercih edeceğini düşünüyoruz. Donanımı iyileştirme sektörü için aktif bir piyasa görmeye devam edeceğimize ve bu teknolojinin alımında önemli bir artış yaşanacağına inanıyoruz.

DNVGL, 2020 yılına kadar onaylanan scrubber siparişleri olan toplam gemi sayısı, 2017 sonunda 346 gemi iken şu anda 873 gemi olduğunu geçtiğimiz günlerde açıkladı ve bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyoruz.Küresel filonun küresel alımının tam bir yüzdesini tahmin etmek zordur, ancak küresel filonun önemli bir kısmının önümüzdeki birkaç yıl içinde bir scrubbera sahip olacağını veya bir scrubber sipariş vereceğini düşünüyoruz.

Pazar, bu teknolojiye giderek daha açık olmasına rağmen, bir endüstri olarak bizler, küresel sülfür düzenlemesine uyumlu diğer araçlara karşı gemi sahiplerini bu teknolojinin faydaları hakkında sürekli olarak eğitebiliriz. Ayrıca, bu teknolojinin daha fazla kullanılmasını teşvik etmek için,mürettebatlarını bu sistemlerin işletim ve bakımında eğitme konusunda gemi sahiplerini daha fazla destekleyebileceğimize inanıyoruz.

Sonuç olarak, sektör belirtilen son tarihe kadar yeni düzenlemelere uymaya hazır mı?

Othman & Jenssen: Yeni düzenlemelere, belirtilen son tarihe kadar nasıl uymaları gerektiği konusunda sektörde hala bir endişe olduğunu düşünüyoruz. Bazı gemi sahipleri, bunun için bir stratejiye sahip olduklarından emin olmak için diğerlerinden daha pro aktif olmuştur. 2020'den önce bir kurulum sağlamak için hem ekipman hem de gemi havuzlama için zaman ve yer sağlamışlardır, ancak son teslim tarihinden önce bir scrubber monte edemeyecek bazı gemi sahipleri var bu nedenle piyasanın son tarih olan 2020'den sonra da aktif kalmasını bekliyoruz. 

https://worldmaritimenews.com/archives/257688/interview-scrubbers-winning-owners-hearts-ahead-of-2020-sulphur-cap/

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları