Balast Suyu Yönetimi Antlaşması veya BWM Antlaşması (tam adıyla Gemilerin Balast Suyu ve Sedimentlerinin Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi, 2004), potansiyel olarak gemilerin balast suyundaki sucul organizmalar ve patojenler gibi zararlı yapıların yayılmasını önlemek amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)tarafından kabul edilen bir antlaşmadır.

1. Balast Suyu Yönetimi Antlaşması Nedir?

Balast Suyu Yönetimi Antlaşması Nedir?

Balast Suyu Yönetimi Antlaşması veya BWM Antlaşması (tam adıyla Gemilerin Balast Suyu ve Sedimentlerinin Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi, 2004), potansiyel olarak gemilerin balast suyundaki sucul organizmalar ve patojenler gibi zararlı yapıların yayılmasını önlemek amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen bir antlaşmadır. 

8 Eylül 2017'den itibaren, gemiler balast suyunu idare etmeli, böylece sudaki organizmalar ve patojenler, balast suyu yeni bir yere bırakılmadan önce zararlı etkilerinden arındırılacaktır. Bu, istilacı türlerin yanı sıra potansiyel olarak zararlı patojenlerin yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

 IMO, gemi güvenliği ve emniyeti için küresel standartların geliştirilmesine ve denizcilik sektörünün deniz çevresi ve atmosfer üzerindeki herhangi bir zararlı etkisinden korunmasına yönelik sorumluluğu olan Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşudur.

 

2. BWM Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girmiştir?

BWM Sözleşmesi, 8 Eylül 2017'de tüm dünyada yürürlüğe girmiştir.

3. Hangi gemiler sözleşmeyi uygular?

Sözleşme, uluslararası seferler sırasında balast suyu alan ve kullanan BWM Sözleşmesi'ne taraf gemilere uygulanır.

4. BWM Sözleşmesi'ni imzalamayan devletlere kayıtlı gemiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu tür gemiler ilgili sertifikalarla değerlendirilmeyebilir. Bununla birlikte, Taraf Devletler arasında bulunan liman devletleri, bütün gemilerin Sözleşme şartlarına uymalarını bekleyecek ve böylece bu tür gemilere daha elverişli bir muamele yapılmayacağından emin olacaklardır.

5. Gemilerin anlaşma yürürlüğe girdiğinde ne yapması gerekiyor?

Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, uluslararası trafikteki gemilerin, gemiye özgü olan balast suyu yönetim planına göre, balast sularını ve sedimentlerini belirli bir standartta yönetmeleri gerekmektedir. Gemilerin taşıması gerekenler: 

Her gemiye özel bir balast suyu yönetim planı (örnek için tıklayınız) - balast suyu yönetim planı, balast suyu yönetimi gerekliliklerini ve tamamlayıcı balast suyu yönetimi uygulamalarını uygulamak için alınacak aksiyonların ayrıntılı bir tanımını içerir;

Bir balast su kayıt defteri - gemiye ne zaman balast suyu alındığını; ne zaman balast suyu yönetimi amaçları doğrultusunda işlendiğini; ve ne zaman denize döküldüğünü kaydetmek için. Ayrıca, bir balast suyunun tahliye tesisine döküldüğü ve balast suyunun kazara veya beklenmedik şekilde gerçekleşen boşaltımları olduğu zamanda kayıt yapmalıdır; ve

Uluslararası Balast Su Yönetimi Sertifikası (400 gt ve üzeri gemiler) - bu, Bayrak Devleti tarafından veya adına düzenlenir ve geminin, Sertifikanın geçerlilik süresinin yanı sıra BWM Sözleşmesi uyarınca balast suyu yönetimini gerçekleştirdiğini ve hangi standardı belirlediğini onaylar.

 

6. Balast su yönetimi standartları nelerdir?

İki balast suyu yönetimi standardı vardır (D-1 ve D-2).

 D-1 standardı, gemilerin açık denizlerde, kıyı alanlarından uzakta, balast suyunu değiştirmelerini gerektirir. İdeal olarak bu, karadan en az 200 deniz mili uzaklıkta ve sudan en az 200 metre derinlikte yapılması gerektiği anlamına gelir. Bunu yaparak, daha az sayıda organizma hayatta kalacaktır ve bu yüzden gemiler, balast suyunu serbest bıraktıklarında potansiyel olarak zararlı türler sunma olasılıkları daha az olacaktır. 

D-2 standardı, insan sağlığına zararlı indikatör mikroplar dahil olmak üzere, boşaltılabilecek canlı organizmaların maksimum miktarını belirtir.

BWM Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, tüm gemiler en azından D-1 standardına uygun olmalıdır; ve tüm yeni gemiler, D-2 standardına uygun olmalıdır.

Sonunda, tüm gemiler D-2 standardına uymak zorunda kalacaklar. Çoğu gemi için, bu, balast suyunun arıtılması için özel ekipmanın kurulumunu içerir.

Deniz Çevre Koruma Komitesinde (MEPC) toplanan IMO Üyesi Hükümetler, gemilerin Uluslararası Petrol Kirliliği Önleme Belgesi (IOPPC) yenileme çalışmasıyla bağlantılı olarak mevcut gemiler için bir uygulama takviminde anlaştılar.

7. Uygulama için yeni takvim nasıl olacak?

Özünde, MEPC tarafından kabul edilen uygulama takvimi, D-2 standardı 8 Eylül 2024'e kadar bütün gemiler için zaman içinde aşamalı olarak uygulanacaktır. Zaman içinde, daha fazla gemi, D-2 standardına uygun olacaktır.  

8 Eylül 2017’den itibaren:

Yeni gemiler D-2 standardını karşılamalıdır.

Tüm gemiler: bir balast suyu yönetim planı, bir balast suyu kayıt defteri ve Uluslararası Balast Suyu Yönetim Sertifikasına sahip olmalıdır.

Mevcut gemiler en az D-1 (balast suyu değişimi) standardını karşılamalıdır; Ayrıca, bir balast suyu yönetim sistemi kurmayı veya D-2 (boşaltım) standardını karşılamayı tercih edebilirler, ancak bu, ilgili uygunluk tarihine kadar zorunlu değildir.

8 Eylül 2019'dan sonraki IOPPC yenileme çalışması- 8 Eylül 2019 tarihinden sonra geminin Uluslararası Petrol Kirliliği Önleme Sertifikasına bağlı yenileme çalışmasına tabi olan bir geminin, bu yenileme çalışması tarihi itibariyle D-2 standardını karşılaması gerekecektir.

8 Eylül 2017 ile 8 Eylül 2019 tarihleri arasındaki IOPPC yenileme çalışmaları - Bir önceki IOPPC yenileme çalışması 8 Eylül 2014 -8 Eylül 2017 tarihleri arasında yapıldıysa, gemi bu yenileme çalışması ile D-2 standardına uymalıdır. Bir önceki IOPPC yenileme anketi 8 Eylül 2014'ten önce yapılmışsa, gemi bir sonraki yenileme anketine kadar bekleyebilir (8 Eylül 2019'dan sonra olacak). 

8. Geminin bir IOPPC yenileme çalışması yoksa ne olur?

Gemi, D-2 standardını bayrak devleti tarafından belirlenen bir tarihte, ancak en geç 8 Eylül 2024'te yapmalıdır.

9. D-1 ve D-2 standartları arasındaki gerçek fark nedir?

D-1'in balast suyu değişimi ile ilgili iken D-2, insan sağlığına zararlı olan indikatör mikroplar da dahil olmak üzere, denize boşaltılabilen canlı organizmaların maksimum miktarını belirler.

D-1 standardı, gemilerin, balast suyunun en az % 95'inin kıyıdan uzak bir şekilde değiştirileceği şekilde bir balast suyu değişimi yapmasını gerektirir.

D-2 standardı  gemilerin aşağıdaki kriterlere uyan balast suyunu boşaltabileceğini belirtir:

  • En küçük boyutta 50 mikro metreden büyük veya eşit olan metre küp başına 10 canlı organizma;
  • Minimum boyutta 10 mikrometre ile 50 mikrometre arasında olan mililitre başına 10 canlı organizma;
  • 100 mililitrede 1 koloni oluşturan birimden (cfu) daha az Toksikogenik kolera bakterisi;
  • 100 mililitrede 250 cfu’dan daha az Escherichiacoli bakterisi; ve
  • 100 mililitrede 100 cfu’dan daha az bağırsak enterokok bakterisi.

10. Gemilerin uyumu nasıl kontrol edilir?

Gemiler, bir BWM Sözleşmesi Tarafının herhangi bir limanında veya deniz terminalinde, liman Devleti kontrolüne tabi olabilir. Bu inceleme, geçerli bir Sertifikanın ve onaylanmış bir balast suyu yönetim planının var olduğunu doğrulamayı; balast suyu kayıt defterinin incelenmesini;ve / veya balast suyu örneklemesi yönergelerine (G2) uygun olarak yapılan geminin balast suyunun örneklenmesini içerebilir.

Ancak, numuneleri analiz etmek için gereken süre, geminin işleyişini, hareketini veya kalkışını gereksiz yere geciktirmek için bir temel olarak kullanılmayacaktır.

11. Balast suyu yönetim sistemleri nasıl onaylanır?

 Sözleşmenin D-3 Yönetmeliği, balast suyu yönetim sistemleri için onay şartlarını kapsar.

Balast suyu yönetim sistemleri, IMO Kılavuzlarını dikkate alarak hükümet tarafından onaylanmalıdır. Balast suyu yönetim sistemlerinin (G8) onaylanması için Revize Edilmiş Kılavuzlar 2016 yılında kabul edilmiştir ve Nisan 2018'de MEPC 72 tarafından kabul edilmesi beklenen balast suyu yönetim sistemlerinin (BWMS Yasası) onaylanması için zorunlu bir yasa tasarısı olarak yeniden işlenmiştir. BWMS yasası, sağlamlık kontrolü ve performans özelliklerinin yanı sıra tip onayı raporlama, kontrol ve izleme ekipmanı için ayrıntılı gereksinimleri içerir.

Aktif Maddelerden veya bir veya daha fazla Aktif Madde içeren çözeltilerden yararlanan balast suyu yönetim sistemleri, Aktif Maddelerin kullanıldığı balast suyu yönetim sistemlerinin onayı için Prosedür uyarınca IMO tarafından onaylanmalıdır (G9).

12. BWM Sözleşmesinin uygulanması IMO tarafından geciktirildi mi?

2004 yılında BWM sözleşmesi kabul edildiğinde, D-2 standardının (balast suyu performansı standardı) aşamalı gerçekleşeceği öngörülmüştür. IMO Üye Devletleri, anlaşmayı 2009, 2012 ve 2016'dan önce yapılmış olan gemilere atıfta bulunma gibi bir dizi tarihle kabul etmişlerdir. Ancak, bu tarihler, anlaşmanın yürürlüğe girme kriterlerini yerine getirmek için yeterli onayları almasından önce uygulanmıştır.

Bu yüzden, IMO Üyesi Hükümetler, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, orijinal anlaşmanın öngördüğü şekilde aşamalı bir geçiş olacağını fakat bu tarihe yetişmeyeceğini anladılar.

Dolayısıyla, bu, yürürlüğe girme kriterlerini yerine getirmek için gerekli olan onayların bir kaç yıl alacağı ve bu tarihlerin ötesine geçebileceği netleştiğinde, anlaşmada yer alan orijinal tarihlerin kaçınılmaz olarak üstesinden gelinebileceği gerçeğini ele almanın pragmatik bir yolu olmuştur.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin, tüm gemiler için balast suyu yönetimi ve yeni gemiler için D-2 standardı dahil olmak üzere belirli gerekliliklerin geçerli olduğu anlamına geldiğini bilmek önemlidir. 

13. Antlaşmanın yürürlüğe girmesi neden bu kadar uzun sürdü?

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Devletler tarafından sağlanacak onaylara bağlıydı. Uygun balast suyu yönetim sistemlerinin hemen mevcut olmadığını ve geliştirilmeye ihtiyaç duyulan BWM sözleşmesini destekleyecek yönergelerin mevcut olduğunu söylemek doğrudur.Fakat bu konular şimdi ele alındı.

IMO, devletlerin onaylamasını desteklemenin yanı sıra araştırma ve yenilikler için Küresel Çevre Fonu (GEF) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) -IMO GloBallast Ortaklık Programı'nı (2000-2017) yürütmüştür. Bu başarılı proje, özellikle gelişmekte olan ülkelere, gemilerin balast suyundaki zararlı su organizmalarının ve patojenlerinin transferini azaltmaya ve BWM Sözleşmesini uygulamalarına odaklanmıştır.

BWM sözleşmesi, onaylandıktan 12 ay sonra, dünya ticaret tirajının % 35'ini temsil eden en az 30 Devlet tarafından onaylanacağını öngörmüştür. Bu kriterlere 8 Eylül 2016'da ulaşıldı, dolayısıyla 8 Eylül 2017'de yürürlüğe girmiştir.

14. BWM sözleşmesinde değişiklikler olacak mı?

Nisan 2018'deki MEPC 72 oturumu, gemilerin D-2 standardını karşılayabilmeleri için yeni aşamalı bir programın zorunlu hale getirilmesi için BWM anlaşmasında (B-3 yönetmeliği)yapılan değişiklikleri kabul etmiştir.

Ayrıca, MEPC 72, Balast suyu yönetim sistemleri yasasının (BWMS yasası) zorunlu hale getirilmesi için BWM Sözleşmesine (A-1 ve D-3 yönetmelikleri) ilişkin değişiklikleri kabul etmiştir. BWMS yasası da kabul edilmiştir. Diğer değişiklikler bölüm E ile ilgilidir (İnceleme ve sertifikalandırma).

Değişiklikler ancak yürürlüğe girdikten sonra kabul edilebilir. Bu nedenle, önerilen değişiklikler Hükümetlere dağıtıldı ve Nisan 2018'de MEPC 72 tarafından kabul edilmek üzere ileri sürüldü. Kabul edilmesinden 18 ay sonra yürürlüğe gireceklerdir. MEPC 71(Temmuz 2017), yapılan değişikliklerin hemen uygulanmasını öngören bir kararı da kabul etti.

15. Daha sonra yapılacakbaşka değişiklikler var mı?

MEPC, tamamen yeni bir antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle güçlüklerin olabileceğini kabul etmiştir. Kazanılan deneyimler ışığında, gelecekte BWM Sözleşmesinde iyileştirmelere ihtiyaç duyulabilir. MEPC 71, “BWM sözleşmesi ile ilgili deneyim geliştirme aşaması” konusunda önemli bir MEPC kararını kabul etmiştir. 

Bu üç aşamalı bir yaklaşımı öngörür - veri toplama; veri analizi; ve Sözleşme incelemesi. Elde edilen verilerin analizinin yanı sıra elde edilen tecrübe ve geri bildirime dayanarak, Sözleşme'de yapılan taslak değişiklikler, MEPC 79'da (2022'de) değerlendirilmek üzere ileri sürülebilir.

Diğer uluslararası anlaşmalarda olduğu gibi, Taraflar ayrıca her zaman bireysel değişiklikleri önerebilirler.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları